Volební program

Rozhovor pro Český rozhlas

„Budu Vám naslouchat, radit a pomáhat.“
— moje krédo
„Senát jako ústavní pojistka, sbor moudrých a čestných lidí.“
— moje vize

Programová východiska a cíle:

 • Obhajoba demokracie a svobody, podpora sociálně a ekologicky orientované ekonomiky
  • Podpora přiměřené solidarity mladších se staršími, zdravých s nemocnými a bohatých s chudšími
  • Podpora slabších proti silnějším, pokud chtějí zneužít něčí slabosti, boj proti “šmejdům”
  • Slušnost není slabost, snaha o lepší mezilidské vztahy, dodržování slibů
 • Podpora zlepšování finanční a mediální gramotnosti jako obrany proti manipulaci, lžím a nepřiměřenému zadlužování se
 • Podpora celoživotního vzdělávání, více peněz pro školství a učitele
 • Podpora trvale udržitelného rozvoje, zodpovědného vztahu k přírodě
 • Podpora našeho aktivního členství v Evropské unii a NATO, snaha zabránit celostátním referendům o vystoupení z těchto mezinárodních organizací
 • Dopravní infrastruktura
  • Její kvalita a rychlost výstavby jsou předpokladem moderní ekonomiky
  • Dokončení dálničního spojení mezi Brnem a Vídní ve variantě, která bude co nejméně zatěžovat životní prostředí
  • Urychlené vybudování obchvatu Břeclavi
  • Zlepšení kvality silnic 2. a 3.třídy
 • Podpora cestovního ruchu
  • Snaha začlenit Mikulov a jeho genius loci mezi památky Unesco, snaha přilákat turisty, kteří stráví v regionu déle času a utratí více peněz
  • Boj proti suchu, využití úspěšných řešení ze zahraničí, jako například kapkové závlahy fungující v Izraeli
  • Podpora vinařství
  • Boj proti nepoctivým producentům vína
  • Podpora vzdělávání v oblasti vína
 • Co nejčastěji budu komunikovat s představiteli měst a obcí, státními úřady, odborovými a dalšími zájmovými organizacemi v regionu a pomáhat jim tzv. otevírat dveře v Praze
 • Budu lákat do regionu zahraniční a české investory k investicím s vyšší přidanou hodnotou
 • Podporovat lidi k aktivnímu způsobu života, pohybu a zájmu o duchovní rozměr našich životů